Eshia S.L. centra la seva activitat en el especial segment del mercat a on es desenvolupen aplicacions de condicionament, conversió i generació d’energia, abraçant diversos camps i aplicacions:

Energies renovables
Optimizacions Energètic
Aplicacions mòbils
Caravaning
Nàutica
Suport Energètic


Mitjançant les seves delegacions i col•laboradors podem oferir i assegurar una adequada, ràpida i eficaç resposta tècnica i comercial a les necessitats dels nostres clients. Eshia SL en la actualitat subministra els seus productes i serveis per tota Espanya, incloent-hi Les Illes Canàries, tenint ja presencia al mercat llatinoamericà amb delegacions a Xile, Colòmbia, Mèxic i Perú, i a l’Àfrica amb delegació al Marroc i a Egipte.

Eshia SL té com a vocació i voluntat realitzar i plasmar en totes les seves accions un respecte capa el mediambient, incidint tot lo possible, en la seva responsabilitat davant del desenvolupament sostenible i en el seu grau de autosostenibilitat energètica. Potenciar, promocionar i col•laborar en els seus usos i hàbits que el recolzin i que així, es redundi en lo possible, en una millora substancial en el aprofitament de les energies renovables.

Eshia SL posa a la seva disposició tota la seva experiència i qualitat acumulada tant en els seus serveis com en els seus equips que fabrica progressivament sota la seva marca i els que comercialitza. La qualitat, serietat i responsabilitat en front l’assessorament tècnic, recolzament administratiu i la col•laboració amb els nostres clients, són els aspectes mes cuidats i a l’hora mes compromesos per tot el personal que composa l’empresa.

Per tot això creiem que conformem una entitat amb garanties davant de les necessitats que es requereixin dintre de les aplicacions en qualsevol sistema de condicionament d’energia i posterior tractament de potencia. Especialment les aplicacions en energies renovables i en concret, la producció d’electricitat, tant en sistemes autònoms com connectats a la xarxa.

Desitgem que trobi al nostre catàleg la resposta i solució a la seva recerca. De la mateixa manera ens presentem davant la seva persona i/o empresa per poder oferir-li en lo possible la nostra col•laboració en els motius o necessitats que vostè cregui convenients.
Edificio Triángulo • Pl. Siderurgia 2, 1º,1ª
08930 San Adrián de Besós (Barcelona • España)
Tel. +34 93 463 98 18 • Fax. +34 93 463 98 19
(Ver Mapa)

© 2005 ESHIA S.L. - ALL RIGHTS RESERVED - Resolución mínima 1024x768 - Firefox 3.0/Exlorer 7